094-9977532

YouTube ประกาศเปลี่ยนวิธีการแสดงจำนวนผู้ติดตาม (subscribers) ของแต่ละช่องบนแพลตฟอร์ม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จากที่ปัจจุบันอาจแสดงผลไม่เหมือนกัน เช่น บนเดสก์ท็อปจะแสดงจำนวนละเอียด แต่บนมือถือจะแสดงเป็นตัวเลขย่อ

การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ตัวเลข subscribers ที่แสดงแบบสาธารณะ หากมีจำนวนมากกว่า 1,000 ขึ้นไป จะเริ่มแสดงเป็นจำนวนแบบปัดเลขลง เช่น 4,227 แสดงเป็น 4.2k หรือ 51,389,232 แสดงเป็น 51M เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงมีผลรวมไปถึงบรรดาบริการ 3rd Party ทั้งหลายที่ดึงข้อมูลตัวเลขผ่าน API ไปแสดงผลเปรียบเทียบ YouTuber ต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ผู้สร้างเนื้อหาเจ้าของช่องจะยังเห็นตัวเลขละเอียดได้ แต่คนอื่นจะเห็นเป็นเลขย่อ ซึ่ง YouTube ก็เข้าใจว่าตัวเลข subscriber มีความสำคัญมาก จึงจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผลนี้ในเดือนสิงหาคม 2019 เป็นต้นไป เพื่อให้แต่ละช่องมีเวลาจัดการเตรียมตัวก่อน

ที่มา: YouTube ผ่าน Digital Information World

alt="YouTube"

Topics: 

Source: Blognone