094-9977532

ไมโครซอฟท์ปรับเงื่อนไขด้านฮาร์ดแวร์ของ Windows 10 May 2020 Update (v2004) บังคับให้ผู้ผลิตพีซี OEM ต้องใช้ซีพียูแบบ 64 บิตทั้งหมดแล้ว โดยจะไม่มีอิมเมจแบบ 32 บิตให้กับ OEM อีกต่อไป

ส่วนผู้ใช้ตามบ้านเดิมที่ยังใช้ซีพียู 32 บิตอยู่ ไมโครซอฟท์ยังไม่ยกเลิกการออก Windows 10 แบบ 32 บิต เงื่อนไขนี้มีผลเฉพาะกับผู้ผลิตพีซีเท่านั้น

ในทางปฏิบัติแล้ว พีซีใหม่ที่ใช้ซีพียู 32 บิตไม่น่าจะหาได้แล้วในสมัยนี้ จึงไม่น่ามีผลกระทบมากนัก แต่ก็แสดงให้เห็นการผลักดันโลกให้ไปทาง 64 บิตของไมโครซอฟท์นั่นเอง

ก่อนหน้านี้ Ubuntu เคยพยายามยกเลิกอิมเมจแบบ 32 บิต แต่ไม่สำเร็จ เพราะติดปัญหากับซอฟต์แวร์หลายตัว โดยเฉพาะฝั่งเกม

ที่มา – Microsoft via ZDNet

No Description

Source: Blognone