094-9977532

ไมโครซอฟท์ประกาศแผนการพัฒนาฟีเจอร์ชุดใหญ่ให้ตัวอ่าน PDF ของ Microsoft Edge ตัวใหม่ที่อิงจากตัวอ่าน PDF ของ Chromium ซึ่งมีฟีเจอร์น้อยกว่า Edge ตัวเก่าอยู่พอสมควร ฟีเจอร์หลายอย่างเป็นการเขียนใหม่โดยอิงจากฟีเจอร์เดิมที่ผู้ใช้เรียกร้องกันเข้ามา

ฟีเจอร์ที่ไมโครซอฟท์ประกาศว่าจะพัฒนา (แต่ยังไม่ระบุช่วงเวลา) ได้แก่

  • Table of Contents รองรับการแสดงสารบัญของไฟล์ PDF
  • Highlight mode เข้าโหมดนี้เพื่อเลือกข้อความที่จะไฮไลท์ได้เลย ไม่ต้องกดปุ่มปากกาไฮไลท์ให้เสียเวลา
  • Text notes เพิ่มโน้ตที่เป็นข้อความ ฝังลงในไฟล์ PDF ได้เลย
  • Protected PDF files รองรับไฟล์ PDF ที่จำกัดสิทธิการเข้าถึง ด้วยเอนจิน Microsoft Information Protection
  • Digital signatures รองรับลายเซ็นดิจิทัล ดูข้อมูลและตรวจสอบใบรับรอง
  • Smoother scroll ปรับปรุงการเลื่อนหน้าจอแบบนุ่มลื่น ที่เคยมีใน Edge ตัวเก่า

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังจะปรับปรุงฟีเจอร์สำหรับคนพิการ (accessbility) เช่น การกรอกฟอร์มด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ซึ่งตอนนี้รองรับการอ่านออกเสียงจากเนื้อหาใน PDF เรียบร้อยแล้ว

No Description

ที่มา – Microsoft Edge Insider

Source: Blognone