094-9977532

JD.com อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2019 รายได้รวม 21,890.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.9% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน เฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการ รายได้เพิ่มขึ้น 42.0% เป็น 2,442.0 ล้านดอลลาร์ ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 79.5 ล้านดอลลาร์

จำนวนลูกค้าที่มีการใช้งานประจำในรอบ 12 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 321.3 ล้านบัญชี เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่ 310.5 ล้านบัญชี

ซีอีโอ Richard Liu กล่าวว่าไตรมาสไฮไลท์สำคัญในไตรมาสที่ผ่านมาคือกิจกรรมฉลองครบรอบบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ขณะที่ภาพรวมธุรกิจยังคงดำเนินงานได้ดีท่ามกลางการแข่งขันที่สูง บริษัทยังคงโฟกัสไปที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาส่งมอบประสบการณ์กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ที่มา: JD.com

alt="JD"

Source: Blognone