094-9977532

Google กำลังเริ่มทดสอบการใส่สีหรือสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกเว็บไซต์โหลดช้าบน Chrome เพื่อเตือนให้ผู้ใช้รับทราบว่าเว็บไซต์นี้โหลดช้า ซึ่งตอนนี้ทางทีม Chrome กำลังทดสอบวิธีการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุดอยู่

สำหรับวิธีการระบุว่าเว็บไซต์ไหนโหลดช้า Google จะใช้ค่า load latency ในอดีตมาระบุว่าเว็บไซต์ไหนโหลดช้า และทีม Chrome ก็จะตรวจสอบว่าไซต์นั้นโหลดช้าเนื่องจากฮาร์ดแวร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย

ส่วนวิธีการแสดงว่าหน้าเว็บโหลดช้า ทีม Chrome กำลังทดสอบหลาย ๆ วิธี เช่น แสดงเป็นข้อความเตือนในหน้ารอโหลด หรือแสดงเป็น progress bar ถ้าเว็บไหนโหลดเร็วจะใช้สีเขียว โหลดช้าจะใช้สีแดง เป็นต้น

ตอนนี้การใส่สัญลักษณ์บอกว่าหน้าเว็บช้ายังอยู่ระหว่างการทดสอบ ซึ่ง Google ยังไม่ระบุว่าจะนำมาใช้งานกับ Chrome จริง ๆ เมื่อไร

ที่มา – The Verge, Chromium Blog

No Description
ภาพจาก Chromium Blog

Topics: 

Source: Blognone