094-9977532

GitHub ออกรายงาน The State of the Octoverse รายงานความเป็นไปของชุมชนนักพัฒนา โดยมีผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2019 ถึง 10 ล้านคน รวมเป็น 40 ล้านคนแล้ว และมี repository เกิดใหม่ถึง 44 ล้านชุด

รายงานส่วนหนึ่งระบุถึงความนิยมของภาษาโปรแกรมมิ่ง พบว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ภาษาไพธอนแซงหน้าภาษาจาวาขึ้นมาเป็นอันดับสองรองจากจาวาสคริปต์ โดยไพธอนแซงหน้า PHP ขึ้นมาเป็นอันดับสามเมื่อปี 2015 โดยความนิยมภาษาในชุมชน GitHub ต่างจากการวัดอื่นพอสมควร เช่น ดัชนี TIOBE ระบุว่าจาวาเป็นอันดับหนึ่งใกล้เคียงกับภาษาซี และนำไพธอนอยู่ห่าง

การเติบโตของไพธอนไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนัก เพราะไพธอนเป็นภาษาในกลุ่มยอดนิยมภาษาเดียวที่ติดอันดับ 10 ภาษาเติบโตสูงสุด ภาษาอื่น เช่น Dart, Rust, HCL (ภาษาคอนฟิก), Kotlin, TypeScript เป็นต้น

รายงานปีนี้ทาง GitHub แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันของโครงการต่างๆ โดยโครงการขนาดไม่ใหญ่นักจำนวนมากกลับมีความสำคัญกับชุมชนโดยรวมอย่างมาก รายงานแสดงโครงการยอดนิยมตาม package manager ต่างๆ พบว่าโดยเฉพาะแพ็กเกจยอดนิยม 50 อันดับแรง มีส่งโค้ดเข้าโครงการเฉลี่ยเพียง 35 คน (จาก npm ในภาษาจาวาสคริปต์) จนถึง 204
คน (pip ในภาษาไพธอน) เท่านั้น โดครงการยอดนิยมอย่าง Tensorflow นั้นมีคนร่วมโครงการโดยตรง 2,238 คน แต่หากนับผู้ที่มีส่วนร่วมกับโครงการต้นน้ำต่างๆ จำนวนจะสูงถึง 25,166 คนทีเดียว

ที่มา – Octoverse

No Description

No Description

Source: Blognone