094-9977532

Alibaba รายงานผลประกอบการของไตรมาสเดือนธันวาคม 2019 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 23,192 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 6,678 ล้านดอลลาร์ จำนวนลูกค้าที่ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ 12 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 711 ล้านคน ขณะที่ผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือนผ่านมือถือ (Mobile MAUs) เพิ่มขึ้นมาเป็น 824 ล้านคน

ข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ อาทิ 60% ของลูกค้าใหม่มาจากพื้นที่ห่างไกลในจีน, ยอดขายผ่าน Live เพิ่มขึ้นกว่า 100%, รายได้ของบริษัทขนส่ง Cainiao Network เพิ่มขึ้นถึง 67%, จำนวนออเดอร์ของ Lazada เพิ่มขึ้น 97%, รายได้จากคลาวด์เพิ่มขึ้น 62%

ซีอีโอ Daniel Zhang กล่าวในช่วงแถลงผลประกอบการว่า แม้ตัวเลขที่ออกจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แต่ในไตรมาสปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากเหตุไวรัสโคโรน่าระบาด ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบรุนแรงและคาดเดาไม่ได้ (Black Swan Event) ไม่ใช่แค่ระดับบริษัท แต่อาจเป็นระดับโลก อย่างไรก็ตาม Alibaba ได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุดเพื่อรับมือปัญหาดังกล่าว

ที่มา: Alizila และ Yahoo! Finance

alt="Alibaba"

Source: Blognone