094-9977532

รายงานยอดขายพีซีประจำปี 2019 ของทั้ง Gartner และ IDC มีประเด็นที่น่าสนใจ คือยอดขายเครื่องแมคของแอปเปิลลดลงทั้งในแง่จำนวนเครื่องและส่วนแบ่งตลาด สวนทางกับภาพรวมของตลาดพีซีที่กลับมาเติบโตอีกครั้ง

No Description

ภาพจาก Apple

ถ้าดูสถิติยอดขายทั่วโลกเฉพาะไตรมาสล่าสุด (4/2019) Gartner ประเมินว่ายอดขายเครื่องแมคลดลง 3% จากปีก่อน และส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 7.9% เหลือ 7.5% ส่วน IDC ประเมินว่ายอดขายช่วงเดียวกันลดลง -5.3% ส่วนแบ่งตลาดลดจาก 7.3% เหลือ 6.6%

No Description

No Description

ถ้าดูยอดขายทั้งโลกตลอดปี 2019 อัตราการลดลงจะน้อยกว่าเฉพาะ Q4 เพราะมีตัวเลขไตรมาสอื่นมาช่วยเฉลี่ย โดย Gartner ให้ลดลง 0.9% และ IDC ให้ลดลง 2.2%

No Description

No Description

ส่วนยอดขายเฉพาะในตลาดสหรัฐ แอปเปิลยังทำได้ดีกว่ายอดขายรวมทั้งโลก โดย Gartner ประเมินให้ยอดขายยังเติบโตที่ 8% ในไตรมาส 4/2019 ส่วน IDC ไม่ได้แยกตัวเลขเฉพาะในสหรัฐออกมาให้ดู

No Description

ภาพรวมของตลาดพีซีประจำปี 2019 กลับมาเติบโตอีกครั้ง (Gartner ให้โต 0.6% และ IDC ให้โต 2.7%) โดย 3 แบรนด์ผู้นำตลาดคือ Lenovo, HP, Dell ต่างมียอดขายและส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ 3 อันดับถัดมาคือ Apple, Acer, Asus ต่างมียอดขายและส่วนแบ่งตลาดลดลง

ที่มา – Gartner, IDC, MacRumors

Source: Blognone