094-9977532

“ฟาร์มแม่นยำ” คือแอพเพื่อเกษตรกรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดีแทค และ รีคัลท์ สตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและ machine learning เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร มีฟีเจอร์สำคัญคือ พยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่แบบรายชั่วโมง, อุณหภูมิ, โอกาสในการเกิดฝน และปริมาณฝนในพื้นที่ล่วงหน้าทั้งแบบรายวัน, 7 วัน, 6 สัปดาห์ และ 9 เดือนล่วงหน้า

ล่าสุดดีแทคร่วมกับ รีคัลท์ ออกมาคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ให้เกษตรกรเตรียมรับมือ ดังนี้

 • ฟาร์มแม่นยำได้คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนแบบ 9 เดือนล่วงหน้าของพื้นที่ทำนาใน อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา พบว่าปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว หากไม่กักเก็บน้ำต้นข้าวจะยืนต้นตาย
  No Description
 • เกษตรกร จ. อุบลราชธานี ต้องกักเก็บน้ำในเดือนกันยายน-ตุลาคม มิฉะนั้นเมล็ดข้าวจะลีบแบน
  No Description
 • เกษตรกรใน อ. เมือง จ.สุรินทร์ ต้องระวังปริมาณน้ำน้อยในเดือนตุลาคม
  No Description
 • ปริมาณน้ำใน เขื่อนป่าสักฯ จ. ลพบุรี และเขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ลดลงอย่างมากจนถึงขั้นวิกฤติ จนอาจส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
  No Descriptionการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนแบบ 9 เดือนล่วงหน้าใน เขื่อนป่าสักฯ จ. ลพบุรี
  No Descriptionการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนแบบ 9 เดือนล่วงหน้าใน เขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

โดยฟีเจอร์คาดการณ์น้ำฝนสามารถใช้ได้ในแอพ ฟาร์มแม่นยำ

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

Source: Blognone